Meteen naar de inhoud
Home » Public Relations » Waanzinnige cijfers voor Refill Bonaire!

Waanzinnige cijfers voor Refill Bonaire!

WAANZINNIG CIJFER!

Vandaag ontvingen we onze scorekaart van de Blue Destination Scan. Met een waanzinnige 8.8 op de scorekaart zijn we natuurlijk heel erg tevreden maar dat kan beter! Wij gaan voor een dikke tien. En dat kan alleen als wij veel meer organisaties en bedrijven meekrijgen in onze visie. Meekrijgen om van Bonaire een echt bewust plastic en vrij van onzinnige eenmalige verpakkingen te maken! Daarom zetten we er een tandje bij!

Voor nu is die dikke 8 een mooi uitgangspunt, nu gaan we werken om onze boodschap nog verder te verspreiden! We gaan die cruisetoeristen duidelijk informeren over de waterkwaliteit, over de Refill app. en over de ruim 50 plekken op het eiland waar men de Blue Bottle gratis kan bijvullen met heerlijk Awa di Boneiru.

Voor ons is die bijna 9 een motivatie om onze stappen nog steviger uit te dragen. Hiermee kunnen we beleidsmakers, directeuren, P&O managers, eigenaren en projectmanagers duidelijk maken dat onze Blue Bottle de enige juiste keus is. Niet nog meer [bio]plastic verpakkingen naar het eiland halen, Plastics die alleen maar vervuilen en ons niet warm of koud houden. Daarom kiezen ze voor onze 100% recyclebare roestvrijstalen fles, die ook nog eens [h]eerlijke prijs heeft.

Die tien verdienen wij als we onze doelen hebben behaald: als we op de scholen, sportlocaties, in Playa en op pleinen ook watertappunten hebben hangen waar flessen gratis gevuld kunnen worden. Waar de toeristen, onze kids en hun ouders graag gebruik van maken want het is ons Awa di Boneiru!

Echt heerlijk drinkwater dat is geproduceerd zonder chemicaliën; gratis te tappen bij ruim 50 locaties over het eiland. Zo dringen we afval terug en krijgen we een schonere leefomgeving. Dit is Refill Bonaire!

*****

AMAZING STATEMENT!

Today we received our scorecard from the Blue Destination Scan. With an amazing 8.8 on the scorecard we are of course very satisfied, but that could be better! We’re going for a big ten. And that is only possible if we get many more organizations and companies to share our vision. To make Bonaire a truly conscious plastic and free of unnecessary one-way packaging! That’s why we’re taking it up a notch!

For now that fat 8 is a good starting point, now we will work to spread our message even further! We are going to clearly inform those cruise tourists about the water quality, about the Refill app. and about the more than 50 places on the island where you can refill the Blue Bottle for free with delicious Awa di Boneiru.

For us, that almost 9 is a motivation to propagate our steps even more firmly. With this we can make it clear to policymakers, directors, P&O managers, resort owners and project managers that our Blue Bottle is the only right choice.

No more [bio]plastic packaging to the island, plastics that only pollute and do not keep us warm or cold. That is why they choose our 100% recyclable stainless steel bottle, which also has a [de] fair price.

We earn those ten if we have achieved our goals: if we also have water taps at the schools, sports locations, in Playa and on squares where bottles can be filled for free. Which the tourists, our kids and their parents like to use because it’s our Awa di Boneiru!

Really delicious drinking water produced without chemicals; free to tap at more than 50 locations across the island. This way we reduce waste, and we get a cleaner living environment. This is Refill Bonaire!
Send a message to info@refillbonaire.nl

Geef een reactie