Meteen naar de inhoud
Home » Public Relations » Refill Bonaire werkt samen met ‘n special partner!

Refill Bonaire werkt samen met ‘n special partner!

EEN EN EEN IS DRIE!

Kralendijk – 1mei 2023 – Refill Bonaire werkt samen met ‘n special partner!

Refill is een wereldwijde community dat een wereldwijd netwerk van ‘Gratis drinkwater’ tappunten realiseert. Daarnaast vraagt men aandacht voor de [on]zin van eenmalige verpakkingen, het onnodige [zwerf]afval en het gebruiken van betere alternatieven voor gebotteld water, frisdrank en etenswaren in kleine verpakkingen. Speciaal voor het Caribisch gebied is hiervoor jaren terug al de Bonaire Blue Bottle ontwikkelt.

Justin van Putten is een jonge ondernemer [21 jaar] en runt sinds begin 2022 zijn bedrijf Special Services Bonaire. Het speciale dat Justin doet is het full-service snijden en graveren door middel van een high-end laser. Hij bedenkt, voert uit en levert items van multiplex, acryl, glas en hout aan verschillende bedrijven op Bonaire en vanaf nu is daar dus ook de roestvrijstalen thermosfles van Refill Bonaire bijgekomen.

Ruim voor Corona was Refill al op Bonaire bezig om het ‘Gratis drinkwater’ netwerk op te zetten. Om dit breed te kunnen uitrollen zocht men proactief samenwerking met lokale belanghebbende en organisaties: want alleen samen bereik je iets groots, deel je de kosten en kan je een toekomstvisie nog breder profileren. Zij kozen echter een eigen richting. Omdat Refill Bonaire als project wordt uitgevoerd krijgt men geen subsidie of financiële ondersteuning vanuit fondsen. De uitwerking van het netwerk kan dus alleen door de verkoop van hun Bonaire Blue Bottle’s. Bij de meeste watertappunten zijn die unieke thermosflessen dan ook te koop.

Die blauwe thermosfles is met zijn $20,- naast een eerlijk geprijsd souvenir ook ‘n duurzaam presentje voor medewerkers en relaties. De Blue Bottle wordt veelal gebruikt door toonaangevende bewuste bedrijven, overheidsorganisaties en Ngo’s die deze met hun logo laten uitvoeren. Het aanbrengen van het beeldmerk, de slogans of logo’s werd tot op heden uitgevoerd in Nederland omdat dit, tot vandaag, op Bonaire nog niet mogelijk was.

[ ! ] Vanaf vandaag zijn er ook drie nieuwe Bonaire Blue Bottle’s te koop.

Uit de verkoop van de Blue Bottle steunt men lokaal verschillende dier en natuurorganisaties en werkt men actief mee aan acties van Cleanupteam. Daarnaast werkt men proactief met verschillende organisaties samen aan de uitrol van openbare drinkwatertappunten en het uitgeven van rvs-drinkflessen aan kinderen en leerkrachten van basisscholen.

Alle flessen zijn, volgens de hoge Refill standaard, gelaserd op Bonaire. Dat bespaart veel tijd en geld bij transport en invoer. Doe mee en steun lokaal dier- en natuurorganisaties, ondernemers en draag zo bij aan minder [zwerf]afval en een schoner Bonaire.

Bonaire Blue Bottle verkooppunten zijn te vinden via:
https://gratisdrinkwater.nl/refill-bonaire-voor-awa-di-boneiru/

*****

ONE AND ONE IS THREE!

Kralendijk – May 1, 2023 – Refill Bonaire works together with a special partner!

Refill is a global community that realizes a worldwide network of ‘Free drinking water’ tap points. In addition, attention is being drawn to the [nonsense] sense of single-use packaging, the unnecessary [litter] waste and the use of better alternatives for bottled water, soft drinks, and food in small packages. The Bonaire Blue Bottle was developed years ago especially for the Caribbean.

Justin van Putten is a young entrepreneur [21 years old] and has been running his company Special Services Bonaire since early 2022. The special thing that Justin does is the full-service cutting and engraving by means of a high-end laser. He invents, implements, and supplies items made of plywood, acrylic, glass, and wood to various companies on Bonaire and from now on the stainless-steel thermos bottle from Refill Bonaire has also been added.

Well before Corona, Refill was already working on Bonaire to set up the ‘Free drinking water’ network. To be able to roll this out broadly, they proactively sought cooperation with local stakeholders and organisations: because only together can you achieve something great, share the costs and profile a vision of the future even more broadly. However, they chose their own direction. Because Refill Bonaire is carried out as a project, no subsidy or financial support is received from funds. The development of the network is therefore only possible through the sale of their Bonaire Blue Bottles. These unique thermos flasks are for sale at most water taps.

With its $20, that blue thermos flask is not only a fair-priced souvenir, but also a sustainable gift for employees and relations. The Blue Bottle is often used by leading conscious companies, government organizations and NGOs who have it carried out with their logo. The application of the logo, slogans or logos has so far been carried out in the Netherlands because this was not yet possible on Bonaire until today.

[ ! ] As of today, there are also three new Bonaire Blue Bottles for sale.

The sale of the Blue Bottle supports various animal and nature organizations locally and actively participates in Cleanupteam actions. In addition, they are working proactively with various organizations on the roll-out of public drinking water taps and the distribution of stainless-steel drinking bottles to children and teachers of primary schools.

All bottles are lasered on Bonaire according to the high Refill standard. This saves a lot of time and money during transport and import. Participate and support local animal and nature organizations, entrepreneurs and thus contribute to less [litter] waste and a cleaner Bonaire.

Bonaire Blue Bottle outlets can be found via:
https://gratisdrinkwater.nl/refill-bonaire-voor-awa-di-boneiru/

Geef een reactie